Bedrijven

In het kader van mogelijke bedrijfsovernames bestaan er periodieke contacten en gesprekken met banken en gespecialiseerde kantoren, die zich met de bemiddeling in koop en verkoop van bedrijven bezighouden.

Op dit moment zijn er geen concrete acquisities voor gedeeltelijke of algehele overname.