Financieringen

Clear View verstrekt sinds enkele jaren al financieringen.

Voor het verstrekken van kredieten wordt van te voren een onderzoek gedaan naar kredietbehoefte, liquiditeit, solvabiliteit e.d.

Het resultaat van dit onderzoek wordt intern beoordeeld.

Bij goedkeurend oordeel wordt een krediet aangeboden.

Het krediet wordt nagenoeg altijd gezekerd d.m.v. een notariële akte in de vorm van een hypotheek of leningovereenkomst.