Participaties

Uit hoofde van risicospreiding en management spreidt Clear View uiteraard haar belangen.

In 2012 t/m 2017 heeft de directie van Clear View meerdere overnamegesprekken met verschillende bedrijven gevoerd. Deze gesprekken hebben echter niet geleid tot de beoogde participatie, overname of samenwerking.

Sinds 2012 participeert Clear View direct of indirect, zelfstandig of in samenwerking in bepaalde vastgoedprojecten. Voorbeelden zijn projecten in Dordrecht (Nederland), Lommel (België), Turnhout (België) en Son (Nederland).

Zo was Clear View via een van haar deelnemingen sinds begin 2013 nauw betrokken bij de renovatie en uitbreiding van een bestaande winkelstrip in Lommel.

Ook was Clear View via een van haar deelnemingen sinds begin 2014 nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het project “Green Wing” in Machelen. Deze site wordt ontwikkeld tegenover het project U-place.

Sinds 2013 heeft Clear View diverse kredieten verstrekt.